Lektor polski do filmów szkoleniowych, instruktażowych, reklamowych i prezentacji multimedialnych:

Współczesne materiały do poszerzania kompetencji pracowników i współpracowników często opierają się na projekcjach filmów instruktażowych. Nagramy dla Państwa specjalny komentarz lektorski do wszelkich materiałów szkoleniowych. To specyficzny sposób interpretacji tekstu, który szczególny nacisk kładzie na intonację i wyróżnienie najważniejszych elementów kursu, szkolenia czy prezentacji multimedialnej.